ЛОЙЛИН

Лойлин гэдэг нь "Бурханы орон" гэсэн утгатай санскрит үг. Танка зураг, торгон зураг, мод, өнгийн элс болон биеийн мөн чанар, бясалгал зэрэг олон хэлбэрээр бүтээдэг. Танка зураг болон торгон зургаар урласныг "Хот мандал", таван өнгийн элсээр бүтээснийг "Дүлцэн", модоор урлан бүтээснийг нь "Лойлин" хэмээн нэрлэнэ. Бурхны шашин дэлгэрсэн зарим улс орон бурхадад зориулж лойлин буюу хот мандал босгодог. Лойлингийн өнгө, дүрс дүрслэл, чимэглэл, зураас бүгд маш нарийн гүн утга агуулгыг билэгдсэн учиртай. Түүний гадна орших очирын хүрээ нь эрдэм бүгд төгссөн, аливаа гэм хорлолоос хамгаалахыг билэгджээ.

SECURITY AT MUSEUMS

МУЗЕЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

татах | download

The Trainer’s Manual - Running a Museum: A Practical Handbook

татах | download

Running a Museum: A Practical Handbook

татах | download

ГАМШГИЙН ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ БА МУЗЕЙ

DISASTER RISK MANAGEMENT FOR MUSEUMS

татах | download

DOCUMENTATION OF ARTEFACTS’ COLLECTIONS

ЦУГЛУУЛГЫН ЭД ЗҮЙЛСИЙН БАРИМТЖУУЛАЛТ

татах | download

CARE HANDLING OF MANUSCRIPTS

ГАР БИЧМЭЛҮҮДИЙГ ХАДГАЛЖ ХАМГААЛАХ НЬ

татах | download

ХАДГАЛЖ БУЙ ЦУГЛУУЛГАТАЙ ХАРЬЦАХ АЖИЛЛАГАА

татах | download