"ГАДААД ОРЧИН ТӨСӨЛ"

Музейн ажил үйлчилгээний үр дүн нь үзмэр дурсгалаа сайн харж хамгаалах, өргөн олон түмэнд үзмэрээ дэлгэн үзүүлж соёлтой үйлчлэхээр хязгаарлагдахгүй.Байгууллагын дотор гадна орчны тохижилт, аюулгүй ажиллагаа, барилгын өнгө үзэмж, ухаалаг сурталчилгаа, цаг үеийн шуурхай мэдээлэл зэрэг олон хүчин зүйл манай ажлын үр дүнд нөлөөлдөг.

Бид үзэр үйлчилгээнийхээ ажлын бодит үр дүнг дээшлүүлэх, үзэгчийн сэтгэл ханамжийг улам бүр баталгаажуулах чиглэлээр хийж буй ажлын хүрээнд “Гаднах орчин” төслийг 2009 оноос хэргжүүлж байна. Энэ төслийг 3 үе шаттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ оны төгсгөлд бүрэн хэрэгжүүлж дуусгах юм.

1. Музейн барилгын өнгө төрхийг, уламжлалт архитектурыг алдагдуулахгүйгээр шинэчилэн сайжруулах

2. Барилгын эргэн тойрны хамгаалалт, техникжисэн хяналтыг иж бүрэн хэрэгжүүлэх

3. Дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан,байгууллагын орчны эмх цэгц,тав тух, аюулгүй байдлыг хангах 3 үндсэн чиглэлийн ажлыг энэ төслөөр шийдвэрлэж байна.

БСШУЯ-ны шийдвэр гарч, 2011 оноос эхлэн байгууллагын өөрийн өөрийн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоо захиран зарцуулах болж байгаа нь төсөл бүрэн хэрэгжих нэг чухал баталгаа болж байна.

SECURITY AT MUSEUMS

МУЗЕЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

татах | download

The Trainer’s Manual - Running a Museum: A Practical Handbook

татах | download

Running a Museum: A Practical Handbook

татах | download

ГАМШГИЙН ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ БА МУЗЕЙ

DISASTER RISK MANAGEMENT FOR MUSEUMS

татах | download

DOCUMENTATION OF ARTEFACTS’ COLLECTIONS

ЦУГЛУУЛГЫН ЭД ЗҮЙЛСИЙН БАРИМТЖУУЛАЛТ

татах | download

CARE HANDLING OF MANUSCRIPTS

ГАР БИЧМЭЛҮҮДИЙГ ХАДГАЛЖ ХАМГААЛАХ НЬ

татах | download

ХАДГАЛЖ БУЙ ЦУГЛУУЛГАТАЙ ХАРЬЦАХ АЖИЛЛАГАА

татах | download